ust
   

Click for english  

Turizm Haftası ve Eko Turizm
 

Turizm Haftası ve Eko Turizm

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan bir ‘Turizm Haftası’nın daha içindeyiz. 1989 yılından beri Turizm Bakanlığının sınavla vermiş olduğu Turist Rehberi kokartına sahip biri olarak Bursa için turizmin çok önemli bir sektör olduğuna inanıyorum. Bu nedenle de geçen yıl Bursa’da bulunan bir grup rehber arkadaşımla birlikte kısa adı (GÜMRED) olan Güney Marmara Profesyonel Turist Rehberler Derneğini kurduk.
Dünyadaki ekonomik, siyasal, teknolojik gelişmelere paralel olarak, turizm tüketim kalıplarında da son yıllarda önemli değişimler gözlenmekte; alışılmış tatil anlayışının değişimi ve turizm merkezlerinden uzaklaşma yönünde bir eğilim yaşanmaktadır. Bu yeni eğilime sahip yeni tip turistin beklentileri; doğa ile iç içe olan çevreye saygılı tesislerde ve temiz bir çevrede tatil geçirmek olarak ortaya çıkmaya başlamıştır.
Dünyadaki hızlı gelişmeler gösteriyor ki geleneksel deniz-kum-güneş destinasyonlardan uzaklaşma dikkat çekmekte ve turist profili değişmektedir. Bu yeni profilde eko turist olarak adlandırılan kitlenin 35-54 yaş grubunda, yüksek eğitimli, ortanın üzerinde geliri olan, doğa, kültür ve gastronomiye ilgi duyan kişiler olduğu yapılan istatistiklerde ortaya konulmuştur. Eko turizm pazarının giderek büyüdüğü 90’lı yıllarda, 43 milyon Amerikalının eko turizm faaliyetine katıldığı, Yunanistan’a gelen 3 milyon İngiliz turistin %19’unun eko turist olduğu, Fransa’da yılda 15 milyon kişinin dağ yürüyüşü (trekking) yaptığı belirlenmiş, ayrıca Avrupa ülkelerinin pek çoğunun ülke turizmi için ayırdıkları payın önemli bir kısmının bu amaca yönelik harcandığı yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır.
Ülkemiz yaklaşık 8000 km. uzunluğunda sahilleri, çeşitli uygarlıklardan kalan paha biçilmez kültür hazineleri, dünyanın çok az ülkesinde bulunan doğa güzellikleri ve iklim farklılıkları ile büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Türkiye dağları, yaylaları, mağaraları, akarsuları, gölleri, termal kaynakları ile çok geniş bir turizm yelpazesini oluşturmaktadır.
Bu anlamda ülkemiz ekonomisinde oldukça önemli bir konuma sahip olan turizmin boyutları giderek daha da artmaktadır. Turizm sektöründe yapılan her türlü harcama, ekonomide bir hareketlilik, canlılık oluşturmakta ve ülke ekonomisini de değişik şekillerde etkilemektedir. Turizmin ülke ekonomisine sağladığı etkilerin düzeyi, ayni zamanda turizm sektörünün gelişme düzeyini göstermektedir.
Dünya Turizm Örgütü'nün Türkiye tahminlerine göre, ülkemiz turizminde bu yıldan itibaren son derece önemli gelişmeler yaşanacak. Örgütün tahminlerine göre, Türkiye 2010 yılında 17.1 ve 2020 yılında da 27 milyon turist çekecek. Yine turizm geliri ve turist sayısı arasındaki oran aynı düzeyini korursa Türkiye, 2010 yılında 12.5 milyar dolar ve 2020 yılında
da 19.8 milyar dolar turizm geliri elde edebilecek.
Dolayısıyla hem turist profilindeki hem de tüketim kalıplarındaki değişiklikler doğal, kültürel çevrenin koruma, kullanma dengesi içinde kullanımını öngören ‘Eko-Turizm’, ‘Sürdürülebilir Turizm’ gibi yeni kavramların oluşmasına neden olmaktadır. Bu yeni turizm kavramlarının özünü, ekonomik yönden verimli, toplumsal açıdan sorumlu ve çevre-doğa bağlamında sorun yaratmayan uygulamalar oluşturmaktadır.
Türk turizminin göstermiş olduğu gelişmeye paralel olarak Bursa’da da turizmin gelişmesi ve geliştirilmesi gereklidir. Yeni pazarlara açılmak için öncelikle mevcut potansiyelin kullanılması gerekir bu da pazarlama kesiminin desteklenmesi ile mümkün olacaktır. Bu nedenle uluslararası ve ulusal pazarlardaki gelişmeler izlenerek bir politika oluşturulması, kentimizde turizmin 12 aya yayılması konusunda somut adımlar atılması ve başta hava ulaşımı olmak üzere altyapı sorunlarının çözümü için gerçekçi bir planlama yapılarak turizme ''öncelikli sektör'' statüsü tanınması gerekmektedir. Dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak turizm açısından Bursa’mız için yapılması gerekenleri hayata geçirmeliyiz.

Denizhan Sezgin / Avrupa Gazetesinde çıkan yazısı Nisan 2010

Bu haber 3320 kez okunmuştur. 


Son 5 Haber
Haberler
 
2017 Rehber Taban Ücretleri belli oldu
21 Şubat Dünya Rehberler Günü
Erol Bodur Tureb Delegeliğine Seçildi
Üyemiz İhsan Ünaldı'ya 25.Yıl plaketi
Gümred 'te Erol Bodur Yeniden Başkan
» tüm haberler
 
   
       
  2009 Gümred. Tüm Hakları Saklıdır.

GÜNEY MARMARA PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ DERNEĞİ Kütük No: 16.034.148
Nalbantoğlu mah. Akbıyık cad. No:13 Kat:3 Osmangazi / Bursa
Tel:0224 221 82 58 Fax : 90 224 221 72 80 E-mail: gumred@gumred.org